มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NCL ร่วมกับสายการบินต่างประเทศให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประเดิม 1 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาทต่อปี

NCLจับมือร่วมกับ EL AL ISRAEL AIRLINES สายการบินสัญชาติอิสราเอล เตรียมเปิดให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริ่ม 1 พ.ย. 62 นี้ ส่งผลให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทั้งทางเรือ อากาศและทางบก ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาทต่อปี คาดปี 63 รับรู้ผลดีเต็มปีนายกิตติ พัวถาวรสกุล อ่านต่อ…