กันยายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

เรียนเชิญชม! งานแสดงเครื่องจักรระบบขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า และ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ MHE & PACK MAC2020

งานแสดงเครื่องจักรระบบขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า และ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่5 MHE PACK MAC2020 เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า และ กลุ่มอุตสาหกรรมงานบรรจุภัณฑ์ อ่านต่อ…

[Pallet Truck & Stacker] รถลากพาเลท และยกสินค้า สะดวกทุกการจัด – ยก – เคลื่อนย้าย

พบกับ Pallet Truck / Stacker ที่จะช่วยให้การทำงาน ทั้งยกสินค้า และเคลื่อนย้ายง่ายขึ้น ด้วย 2 โมเดลที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน-Semi-Electric Self-Lift Stacker รถยกสินค้าแบบพกพา ที่มีคุณสมบัตินอกจากจะยกสินค้าได้แล้ว อ่านต่อ…