กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พีไอเอ็ม เสริมความแกร่งด้านโลจิสติกส์สู่ครูยุคใหม่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ PIM Train the Trainer Program ครั้งที่ 5 ตอน "ท่องโลกโลจิสติกส์ไทยเชื่อมโยงไกลจาก Eastern Economic Corridor (EEC) สู่ Southern Economic Corridor (SEC)" เจาะลึกบทบาท ความสำคัญ การบริหารจัดการต้นทุน อ่านต่อ…