พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

‘พริมา มารีน’ เสริมศักยภาพกองเรือ สั่งต่อเรือขนาดเล็ก เพิ่มอีก 4 ลำ รับดีมานด์ใช้บริการพุ่ง หนุนการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบรุ่ง

‘พริมา มารีน’ เสริมศักยภาพกองเรือ สั่งต่อเรือขนส่งน้ำมันเพิ่มอีก 4 ลำ รองรับความต้องการใช้บริการเรือขนส่งขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจขนส่งน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นบมจ. พริมา มารีน ("PRM") เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลุยขยายกองเรือขนส่งขนาด 3,000 เดทเวทตันเพิ่มอีกจำนวน 4 ลำ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 อ่านต่อ…