มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สมาคมการจัดการโลจิสติกส์แห่งไต้หวัน หนุน Asia Warehousing Show 2018 สร้างเวทีทางธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค้า การขายถ่ายวัสดุ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

งาน Asia Warehousing Show 2018 หรือ AWS งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการจัดการโลจิสติกส์แห่งไต้หวัน ร่วมสร้างเวทีนัดพบสำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม อาทิ อ่านต่อ…

“ทาคาตะ” ขอเชิญเจ้าหนี้ศึกษาข้อมูลกรณียื่นล้มละลายตามมาตรา 11 ผ่านทางเว็บไซต์ TKRestructuring.com/PPIC

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ("วันยื่นคำร้อง") บริษัท ทีเค โฮลดิงส์ อิงค์ (TK Holdings Inc.) และบริษัทในเครือบางส่วน (เรียกรวมกันว่า "ลูกหนี้") ได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 11 ("คำร้องตามมาตรา 11") ที่ศาลล้มละลายแห่งสหรัฐอเมริกา ประจำเขตเดลาแวร์ ("ศาลล้มละลาย") อ่านต่อ…

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรสประกาศแต่งตั้ง จีน่า แกลวิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศแต่งตั้ง จีน่า แกลวิน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย โดยจะรับผิดชอบในการพัฒนาและขยายธุรกิจ อ่านต่อ…