พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zuzuche’s Car Rental Booms During National Holidays

Zuzuche.com, China’s leading outbound car rental and travel service platform, provides clear illustrations of the growing international tourism trend from China as well as the increasing need for car rental services. This year, the internet company has seen its National Holidays rentals double อ่านต่อ…

Zuzuche เผยนักท่องเที่ยวจีนแห่ใช้บริการรถเช่าในต่างประเทศคึกคักช่วงวันหยุดวันชาติปีนี้

Zuzuche.com เว็บไซต์ให้บริการรถเช่าและบริการการท่องเที่ยวชั้นนำของจีน เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีน รวมถึงความต้องการบริการรถเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยยอดการใช้บริการรถเช่าในช่วงวันหยุดวันชาติจีนปีนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KGP ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center ศูนย์ปฏิบัติการ Monitor รถทั่วโลก

บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบหน้าและการมองเห็นเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์จากประเทศออสเตรเลีย และผู้พัฒนา Guardian System อ่านต่อ…