ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

กาตาร์ แอร์เวย์ส เริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทย

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563* หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้บรรทุกผู้โดยสารขาออกจากประเทศไทยเท่านั้น ล่าสุด กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในสายการบินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารขาเข้าประเทศไทย โดยกาตาร์ แอร์เวย์ส มีความยืดหยุ่นและมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยว ทั้งขาไปและกลับจากกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม การเดินทางในเวลานี้ยังคงมีข้อจำกัดตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆ ดังนี้

- บุคคลสัญชาติไทย
- บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
- สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย
- ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร
- บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร
- นักเรียนนักศึกษา
- ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย
- ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ
- ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant visa เดินทางเพื่อติดต่อหรือประกอบธุรกิจ โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)**
- ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ** (Special Tourist visa)
- ผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Business Travel Card) (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ)**
- ผู้ประสงค์พำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว (พำนัก 60 วันในราชอาณาจักร โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)**

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโควิด-19^ ในห้องปฏิบัติการเป็นลบโดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) และในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบจองโรงแรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้ที่ hsscovid.com

ผู้โดยสารสามารถจองเที่ยวบินได้ทาง qatarairways.com หรือตัวแทนจำหน่าย ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทาง https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/requirements.html ก่อนทำการจอง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลประกอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายจัสติน เคสเทล ผู้จัดการกลุ่มประเทศสิงคโปร์ เมียนมา และไทย ประจำสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่จะพาทุกคนกลับบ้าน โดยเป็นสายการบินเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้หยุดให้บริการในกรุงเทพฯ เลยตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 เรารู้สึกยินดีที่ได้รับอนุญาตให้บริการเที่ยวบินโดยสารมายังประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มคลายข้อจำกัดและเปิดรับนักเดินทางหลายกลุ่มมากขึ้น เรารอคอยที่จะได้กลับมาเชื่อมโยงการเดินทางทั่วโลกเข้าด้วยกันอีกครั้ง พร้อมกับสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการค้าและการท่องเที่ยวในประเทศไทย”

ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินระหว่างประเทศที่สามารถพาผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านได้มากที่สุดระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ทำให้กาตาร์ แอร์เวย์ส กลายเป็นสายการบินที่มอบประสบการณ์ในการให้บริการเที่ยวบินที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้โดยสารอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ และทำให้สายการบินแห่งนี้มีสถานะที่โดดเด่นเพื่อสร้างเครือข่ายของตนกลับคืนมาอีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กาตาร์ แอร์เวย์ส ยังได้นำมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดมาใช้ทั้งบนเครื่องบินและที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด

มาตรการความปลอดภัยในเที่ยวบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือประกอบด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ให้ลูกเรือ รวมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันและกระบังหน้าแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อไม่นานมานี้ กาตาร์ แอร์เวย์ส กลายเป็นสายการบินระดับโลกแห่งแรกที่ใช้ระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) สำหรับห้องโดยสารเครื่องบิน (UV Cabin System) ของ Honeywell เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยบนเครื่องบิน ทั้งนี้ ในการทดสอบทางคลินิกพบว่า รังสี UV สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้หลายชนิด เมื่อมีการนำมาใช้อย่างเหมาะสม ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ใช้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจที่มีรางวัลการันตีอย่าง Qsuite สามารถเดินทางได้อย่างเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ด้วยแผงกั้นแบบบานเลื่อนและเลือกใช้ปุ่ม “Do Not Disturb (DND)” ตามต้องการ Qsuite มีให้บริการในเที่ยวบินสู่จุดหมายมากกว่า 30 แห่ง อาทิ แฟรงก์เฟิร์ต กัวลาลัมเปอร์ ลอนดอน และนิวยอร์ก สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการทั้งหมดที่สายการบินฯ ใช้ในเที่ยวบินและในท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (HIA) ได้ที่ qatarairways.com/safety

การดำเนินงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ไม่ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินแบบใดแบบหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของเครื่องบินประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ สายการบินฯ จึงสามารถให้บริการเที่ยวบินได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องบินที่รองรับผู้โดยสารในแต่ละตลาดได้อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายการบินฯ จึงได้ตัดสินใจระงับการบินของฝูงบินแอร์บัส A380 เนื่องจากการใช้เครื่องบินขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่เหมาะสมทั้งในเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบัน ฝูงบินแอร์บัส A350 จำนวน 49 ลำ และโบอิ้ง 787 จำนวน 30 ลำของสายการบินฯ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางระยะไกลในเส้นทางสำคัญๆ ไปยังทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (Hamad International Airport - HIA) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ใช้มาตรการทำความสะอาดที่เข้มงวด รวมทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วทุกพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารสนามบิน มีการขจัด
เชื้อบริเวณจุดสัมผัสของผู้โดยสารทุก 10-15 นาที ส่วนประตูขึ้นเครื่องบิน เคาน์เตอร์รถบัสไปขึ้นเครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดทุกครั้งหลังแต่ละเที่ยวบิน นอกจากนั้น ยังมีการตั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ HIA ได้รับรางวัล “สนามบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับสาม” ในการประกาศรางวัล SKYTRAX World Airport Awards 2563 จากสนามบิน 550 แห่งทั่วโลก HIA ยังได้รับเลือกให้เป็น “สนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง” เป็นปีที่หกติดต่อกัน และเป็น “สนามบินที่มีพนักงานบริการดีที่สุด” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้โดยไร้กังวล กาตาร์ แอร์เวย์ส จึงมีนโยบายการจองตั๋วและการคืนเงินที่เปิดกว้าง สามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ qatarairways.com/RelyOnUs

*การให้บริการหลังจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตทางกฎหมายเพิ่มเติมและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

**ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย อ้างอิงจากประกาศทางเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19

^บุคคลสัญชาติไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเดินทางสู่ประเทศไทยกับกาตาร์ แอร์เวย์ส ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดก่อนเดินทาง เงื่อนไขตามที่กำหนด

เกี่ยวกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส:

กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินที่มีรางวัลการันตีมากมาย รวมทั้งรางวัล “สายการบินที่ดีที่สุดในโลก” จากการประกาศรางวัล World Airline Awards ประจำปี 2019 โดย Skytrax องค์กรจัดอันดับด้านการเดินทางโดยอากาศยานระดับสากล อีกทั้งได้รับรางวัล “สายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง” “ชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก” และ “ที่นั่งชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก” จากที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ Qsuite ที่เปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยชั้นธุรกิจอันล้ำสมัย กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินเดียวที่ได้รับรางวัล “สายการบินยอดเยี่ยมแห่งปีจาก Skytrax” ซึ่งแสดงถึงที่สุดแห่งความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสายการบินมาแล้วถึงห้าครั้ง

สนามบินนานาชาติฮามัด (HIA) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของกาตาร์ แอร์เวยส์ เพิ่งได้รับการจัดอันดับเป็น “สนามบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับสาม” ในการประกาศรางวัล SKYTRAX World Airport Awards 2563 จากสนามบิน 550 แห่งทั่วโลก จากอันดับสี่ในปี 2562 สู่อันดับสามในปี 2563 สนามบิน HIA ยังคงคว้าอันดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดอันดับ “สนามบินที่ดีที่สุดในโลก” นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2014 ไม่เท่านั้น HIA ยังได้รับเลือกให้เป็น “สนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง” เป็นปีที่หกติดต่อกัน และเป็น “สนามบินที่มีพนักงานบริการดีที่สุด” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

Qsuite เป็นผลิตภัณฑ์จดสิทธิบัตรของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ประกอบด้วยเตียงคู่สำหรับชั้นธุรกิจ รวมทั้งแผงกั้นที่เลื่อนเปิดหรือปิดได้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งติดกันสามารถปรับพื้นที่ให้เป็นห้องส่วนตัวได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน

กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินแรกในกลุ่มสามสายการบินใหญ่ในตะวันออกกลาง ที่เข้าร่วมพันธมิตรสายการบิน oneworld ผู้โดยสารจึงได้รับสิทธิประโยชน์จากสนามบินมากกว่า 1,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศ และเที่ยวบินขาออก 14,250 เที่ยวทุกวัน

Oryx One ระบบความบันเทิงในเที่ยวบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส มอบตัวเลือกความบันเทิงให้ผู้โดยสารมากถึง 4,000 ช่อง ไม่ว่าภาพยนตร์ยอดนิยมล่าสุด รายการโทรทัศน์ ดนตรี เกม ฯลฯ ผู้โดยสารเที่ยวบินกาตาร์ แอร์เวย์สที่เดินทางด้วยเครื่องบิน B787, B777, A350, A380, A319 และเครื่องบิน A320 และ A330 บางเครื่อง สามารถใช้บริการ Wi-Fi และ GSM ในเที่ยวบินซึ่งมีรางวัลการันตี เพื่อติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ทั่วโลก

กาตาร์ แอร์เวย์ส ภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการริเริ่มที่น่าสนใจทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมประชาคมโลกที่สายการบินฯ ได้ให้บริการโดยเฉพาะ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นพันธมิตรของ FIFA อย่างเป็นทางการ โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬาระดับแนวหน้าหลายรายการ เช่น ฟุตบอลโลก FIFA 2022 World Cup ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของกีฬาที่เชื่อมร้อยผู้คนเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับสโลแกนของสายการบินฯ นั่นคือ Going Places Together

กาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก เป็นหนึ่งในสายการบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชั้นนำ โดยให้บริการสู่จุดหมายทางการขนส่งสินค้ากว่า 60 แห่งทั่วโลก ผ่านศูนย์กลางการบินในกรุงโดฮา และนำส่งสินค้าสู่จุดหมายสำคัญทางธุรกิจและการท่องเที่ยวมากกว่า 160 แห่งทั่วโลกด้วยเครื่องบินมากกว่า 250 ลำ ฝูงบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก ประกอบด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 747-8 จำนวน 2 ลำ โบอิ้ง 777 จำนวน 21 ลำ และแอร์บัส A330 จำนวน 5 ลำ

กาตาร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ เป็นฝ่ายบริการเครื่องบินส่วนตัวให้เช่าเหมาลำในเครือกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส โดยให้บริการเครื่องบินลักชัวรีส่วนตัวสำหรับเช่าเหมาลำทั่วโลก ด้วยฝูงบินเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสายการบินฯ เอง กาตาร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ เป็นลูกค้ารายแรกที่สั่งซื้อเครื่องบิน Gulfstream G700 เป็นผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์รายแรกของโลกที่ใช้เครื่องบิน Gulfstream G500 และเป็นผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้บริการด้วยเครื่องบิน G650ER บริการของกาตาร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ ประกอบด้วยการจัดการเครื่องบิน การบำรุงรักษา และบริการเครื่องบินส่วนตัว ณ สนามบิน