ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประกาศปรับอัตราค่าบริการประจำปี 2564

- ปรับอัตราค่าบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศเพิ่มร้อยละ 4.9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- ค่าธรรมเนียมของการขนส่งพัสดุบนพาเลทแบบไม่วางซ้อน จะปรับเป็น 6,200 บาทต่อพาเลท

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศปรับอัตราค่าบริการประจำปี โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศจะปรับเพิ่มร้อยละ 4.9 เทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าธรรมเนียมของการขนส่งพัสดุบนพาเลทแบบไม่วางซ้อนจะปรับเป็น 6,200 บาทต่อพาเลท ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าบริการประจำปีจะช่วยให้บริษัทฯ รักษาความสามารถในการให้บริการภายในเครือข่ายท่ามกลางความท้าทาย รวมถึงคงมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

“หนึ่งในเป้าหมายหลักของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คือการสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วยบริการที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย บริษัทฯ จึงทุ่มงบประมาณเพื่อลงทุนอย่างต่อเนื่องภายในเครือข่ายระดับโลกของเรา” คุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน กล่าว “การปรับค่าบริการประจำปีของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ทำให้เราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการลูกค้าได้ รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาขั้นตอนการขนส่งแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซทำให้ปริมาณชิปเมนท์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก และทำให้ความเชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นด้วย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ลงทุนอย่างมากในด้านการพัฒนาฝูงบินที่ให้บริการขนส่ง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของเน็ตเวิร์คของฮับและเกตเวย์ทั่วโลก นอกจากนี้ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่และการพัฒนาในอนาคตข้างหน้านี้ยังช่วยให้บริษัทฯ ลูกค้าและ พันธมิตรของเรามีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกของเราด้วย”

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ปรับอัตราค่าบริการประจำปีโดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสให้บริการ การปรับอัตราค่าบริการในครั้งนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศนั้น ๆ และจะมีผลกับลูกค้าทุกรายที่มีสัญญากับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส