ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

นวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า

ถ้าตอนนี้ธุรกิจขนส่งสินค้าของคุณประสบปัญหา ไม่รู้ได้กำไร หรือ ขาดทุนเท่าไร ค่าใช้จ่ายบานปลาย ส่งของไม่ทันเวลา สถานะการขนส่งตรวจสอบได้ยาก ไม่รู้ว่ารับงานได้อีกเยอะไหม คำนวณเวลา ระยะทางใกล้ไกล ไม่แม่นยำ ไม่รู้ว่าสินค้าตกหล่นอยู่จุดไหน ฯลฯ เมื่อยุคดิจิตัลมีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง ธุรกิจขนส่งสินค้าก็เช่นกันที่ต้องเผชิญกับแรงกดดัน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปิดรับให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนผลักดันธุรกิจขนส่งสินค้า หลายธุรกิจต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่

MoveMax ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นที่รวมเอาระบบ TMS (Transport Management System) ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และ VRP (Vehicle Routing Planning) ระบบบคำนวณหาเส้นทางอัตโนมัติ ประมวลผลหาจุดส่งสินค้า จุดกระจายสินค้า สถานการณ์การจราจรที่เกิดขึ้น และฟังก์ชั่นอีกมากมายที่จะมาแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนดำเนินการ ลดการทำงานที่ซับซ้อน และลดปัญหาอื่นๆ ของการจัดส่งสินค้า MoveMax ค้นคว้าและพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วยการปรับกระบวนการธุรกิจเข้าสู่ดิจิตัล ทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าเกิดวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน

MoveMax ระบบที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการปิดจุดอ่อนและเพิ่มศักยภาพที่แตกต่าง ไฮไลท์ฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างเข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจ อาทิเช่น

  • ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า
  • ระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบเรียลไทม์
  • ระบบการเก็บเงินปลายทาง และยืนยันการรับส่งด้วยภาพถ่ายและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบวิเคราะห์เส้นทาง คำนวนเส้นทางด้วยระบบ AI
  • แสดงเส้นทางทและระยะเวลาแต่ละจุด
  • แสดงผลเส้นทางการขนส่งแบบแผนที่แบบง่าย
  • แสดงเส้นทางแยกตามรถขนส่ง
  • สรุปรูปแบบเปอร์เซ็นความคุ้มค่าสำหรับการจัดส่งและความหนาแน่นของสินค้าบนรถแต่ละคัน
  • วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางธุรกิจ แบบ Visual Dashboard ฯลฯ

MoveMax เข้าใจผู้ประกอบการ โดยเฉพาะช่วงวิกฤติที่ต้องปรับตัว สามารถเลือกบริการได้ตามงบประมาณ ธุรกิจสามารถคำนวณค่าบริการตามการใช้งานจริงของธุรกิจ ราคาเริ่มต้นคันละ 12บาท ต่อวัน ต่อคัน เพื่อประโยชน์การใช้สูงสุด และสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กมีรถขนส่งสินค้าไม่เกิน 5 คัน สามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรี ครบทุกฟังก์ชั่นตลอดการใช้งาน หรือ ถ้าต้องการทดลองการใช้ระบบก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ มีระยะเวลาให้ใช้ได้ถึง 30 วัน เพื่อให้มั่นใจก่อนการใช้งานจริง โดยจะมีทีมงานสนับสนุนและให้บริการแนะนำบริการอย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบบริหารธุรกิจขนส่งสินค้า MoveMax ที่มีความเติบโต รายได้ต่อเนื่อง และผลตอบแทนชัดเจน MoveMax มีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนด้านการให้บริการและเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ