ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ELMA 2020 เดินหน้าตรวจเยี่ยมฯ ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดการพิจารณาประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) รอบที่ 3 (On - Site Assessment)

เมื่อวันที่ 9-10 และ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจริงของบริษัท ตามที่บริษัทเคยได้นำเสนอข้อมูลองค์กร รวมถึงสัมภาษณ์พูดคุยกับพนักงาน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประจำปี 2563 จาก 5 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 ดังนี้ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประเมิน บริษัทจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป