ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย ตั้งการ์ดคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน COVID – 19 ต่อเนื่อง ย้ำ 5 แนวทางสร้างความมั่นใจ ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คุมเข้มมาตรการชีวอนามัยหลังพบการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อีกครั้ง ผ่านแนวทาง ดังนี้ 1.ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการและเว้นระยะห่างการให้บริการอย่างเข้มงวด 2.บริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการ 3.ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 20 นาที ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 4.มาตรการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันและล้างมือเป็นประจำ โดยประชาชนสามารถยึดหลักปฏิบัติรับ - ส่งพัสดุอย่างปลอดภัยคือ การเว้นระยะห่าง – แจ้งจุดวางสิ่งของก่อนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำจ่าย – ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณรอบกล่อง – บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) เลือกชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนสมาร์ทโฟน หรือบริการ  Wallet@POST  

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากกรณีการตรวจพบเชื้อ COVID - 19 ของเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ได้เข้าพักในประเทศไทย                              อาจส่งผลให้นำไปสู่การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อีกครั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ไทยได้ใช้มาตรการความปลอดภัยเช่นเดียวกับทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง โดยหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนไปรษณีย์ไทยติดเชื้อ COVID - 19 ก็จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างตรงไปตรงมา และได้กำชับให้เจ้าหน้าที

ที่เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรการด้านชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง พร้อมทั้งมีแนวทางสร้างความมั่นใจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

  1. จัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการยังที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งอย่างเข้มงวด เว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมไปถึงการเว้นเคาน์เตอร์บริการและพื้นที่นั่งรอรับบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
  2. บริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์
  3. ทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ ทุก ๆ 20 นาที โดยเฉพาะจุดสัมผัสสาธารณะและจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ
  4. มีมาตรการปฏิบัติสำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันและ ล้างมือเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถยึดหลักปฏิบัติ 4 วิธีการรับ - ส่งพัสดุอย่างปลอดภัยคือ 1.การเว้นระยะห่างตลอดการใช้บริการไปรษณีย์ไทย 2. ในขั้นตอนการรับพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์ สามารถแจ้งจุดวางสิ่งของก่อนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำจ่ายให้ เพื่อลดการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน 3. ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณรอบกล่อง และหากต้องการนำกล่องเดิมกลับมาใช้ให้นำไปตากแดดอย่างน้อย 1 วัน ลดการสะสมของเชื้อโรค  และ 4. หากใช้บริการพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สามารถเลือกชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร  บนสมาร์ทโฟน หรือบริการ Wallet@POST จากไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดขึ้น ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการอย่างตรงไปตรงมา พร้อมได้ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ด้วยความปลอดภัย ไปรษณีย์ไทยจะอยู่เคียงข้างคนไทยแม้ในภาวะวิกฤต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post