ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย คลายล็อกส่งพัสดุระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมบริการรองรับไลฟ์สไตล์วิถีใหม่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศความพร้อมการส่งสิ่งของปลายทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) บริการ ePacket บริการ Courier Post และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก และการกลับมาให้บริการอีกครั้งของสายการบิน โดยผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบสถานะประเทศปลายทางทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ก่อนทำการส่งทุกครั้ง ซึ่งบางปลายทางอาจมีความล่าช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ยังได้เผยสิ่งของประเภทอาหารสำเร็จรูป หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เครื่องสาน และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มีปริมาณการส่งผ่านระหว่างประเทศสูงที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนไป ไปรษณีย์ไทยจึงได้เตรียมพร้อมการส่งต่อสิ่งของดังกล่าวจากทั้งบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ

จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรวมทั่วโลกอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในหลายเส้นทางอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการกลับมาให้บริการไปรษณีย์ในหลายประเทศ ประกอบกับมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งหลักของไทย จึงได้มีประกาศรายชื่อปลายทางและบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการผ่านบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) บริการ ePacket บริการ Courier Post และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ ดังนี้

  • บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) ส่งได้แล้ว 29 ปลายทาง โดยมีปลายทางที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มเติม อาทิ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
  • บริการ ePacket ระหว่างประเทศ ส่งได้แล้ว 5 ปลายทาง ได้แก่ ภูฏาน จีน เกาหลีใต้ รัสเซีย สิงคโปร์
  • บริการ Courier Post ส่งได้แล้ว 107 ปลายทาง อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน
  • บริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ (Logispost World) ส่งได้แล้ว 31 ปลายทาง อาทิ ออสเตรเลีย จีน อิตาลี ญี่ปุ่น

โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้เหมาะกับสิ่งของและเงื่อนไขที่ต้องการส่งได้ โดยก่อนการฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางต่างประเทศทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบสถานะประเทศปลายทาง ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เพื่อให้มั่นใจสถานะของการเปิดให้บริการปลายทางต่าง ๆ ซึ่งการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal Life) ทั้งการทำงานจากที่บ้าน ลดการปฏิสัมพันธ์ในระยะใกล้ชิด ซื้อสินค้าออนไลน์ การใช้สังคมไร้เงินสด และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวัน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตขึ้น และระบบขนส่งโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อและขับเคลื่อนสังคมเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าสิ่งของประเภท อาหารสำเร็จรูป หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เครื่องสาน และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นสิ่งของที่มีปริมาณการส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศสูงที่สุด ซึ่ง ไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อสิ่งของระหว่างประเทศ จากทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย พร้อมเป็นเสาหลักให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซไทยสู่ตลาดสากล และเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
  • เฟสบุ๊ค :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
  • ไลน์ออฟฟิเชียล : Thailand Post