ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

เกี่ยวกับแผนการบิน (เส้นทางภายในประเทศ) ของเดือนมิถุนายน และมาตรการเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านใช้บริการได้อย่างสบายใจ

เกี่ยวกับแผนการบิน (เส้นทางภายในประเทศ) ของเดือนมิถุนายนและมาตรการเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านใช้บริการได้อย่างสบายใจ<พร้อมเปิดให้บริการทุกเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นไป>
?    เริ่มกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินโอกินาวา (นาฮา) - ฟุคุโอกะ อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป เพิ่มจากที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 9 เส้นทางการบิน
?    รวมจำนวนเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศที่เปิดให้บริการ (เดือนมิถุนายน) : 22 เส้นทางการบิน 984 เที่ยวบิน (20-52 เที่ยวบินต่อวัน)
?    รวมจำนวนเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศที่ระงับเที่ยวบิน / ลดเที่ยวบิน (เดือนมิถุนายน) : 22 เส้นทางการบิน 2,000 เที่ยวบิน (48-78 เที่ยวบินต่อวัน)
?    ปฏิบัติมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ภายในเครื่องบิน

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง ทางบริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ชินอิชิ อิโนะอุเอะ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) ซึ่งปัจจุบันได้ระงับเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศจำนวน 13 เส้นทาง จาก 22 เส้นทาง จะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินโอกินาวา (นาฮา) – ฟุคุโอกะอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 และจะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินที่เหลืออีก 12 เส้นทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

                 

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินอีกครั้ง จำนวนเที่ยวบินในแต่ละวันของบางเส้นทางจะยังลดลง และสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ เราจะยังคงหยุดบินทุกเส้นทางจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ PEACH ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  (COVID-19) ดังต่อไปนี้

มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ที่สนามบิน    

  • ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) หรือมีความสงสัยว่าจะติด ขึ้นเครื่องโดยสาร
  • พนักงานให้บริการทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์ (Face Shield)
  • มีการติดตั้งผ้าคลุมพลาสติกที่เคาเตอร์บริการเพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง

บนเครื่องบิน  

  •  ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย
  •  ทำการฆ่าเชื้อบริเวณรอบที่นั่ง เช่น โต๊ะ ที่วางแขน และลูกบิดห้องน้ำ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้โดยสารมักมีการสัมผัส
  •  พนักงานต้อนรับบนเครื่องจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ
  •  งดจำหน่ายสินค้าบนเครื่องทุกประเภท
  •  ให้คำอธิบายเรื่องระบบการกรองอากาศบนเครื่องบิน ซึ่งทำให้อากาศภายในเครื่องเป็นอากาศที่สะอาด
  •  (ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์แล้วตั้งแต่พฤษภาคม 2563)

? สำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ เราจะยังคงหยุดบินทุกเส้นทางจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

เกี่ยวกับวิธีการจัดการของเราด้านเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กรุณาดูหน้าข้อมูลพิเศษด้านล่างนี้

หน้าข้อมูลพิเศษ:https://www.flypeach.com/th/news/20200130