ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

ไปรษณีย์ไทย ประกาศเปิดให้บริการตามปกติในช่วงวิกฤติ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
แจ้งเปิดให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมย้ำยังสามารถฝากส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ในประเทศได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า
มหาวิทยาลัย และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งปิดของราชการ ตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม
2563
– 12 เมษายน
2563 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.Thailandopost.co.th
Facebook
/Twitter บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ THP Contact Center 1545