ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

BEST Express ยังคงให้บริการจัดส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกฏหมายกำหนดตามปกติ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน

เนื่องจากลูกค้าได้สอบถามเข้ามาทุกช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) เป็นจำนวนมาก ในเรื่อง “การงดรับจัดส่งพัสดุที่มีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิด” ทาง BEST Express ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการให้บริการจัดส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกฏหมายกำหนดตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยในพัสดุของท่าน เราจึงใส่ใจและยกระดับความปลอดภัยพัสดุลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขการจัดส่งดังนี้

  1. พัสดุประเภทหน้ากากอนามัยต้องเป็นพัสดุที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  2. พัสดุประเภทเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิดที่ผลิตต้องมีใบอนุญาตและบรรจุตามมาตรฐานของขนส่งที่กำหนด
  3. น้ำยาฆ่าเชื้อและวัตถุที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กำหนดให้ไม่เกิน 70% ในการจัดส่งพัสดุ และต้องมีใบอนุญาต Material Safety Data Sheet (MSDS) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี มาแสดงทุกครั้งที่จัดส่งอย่างไรแล้วทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และได้มีการจัดส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชนิดที่ทุกท่านได้ทำการบริจาคไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ความปลอดภัยพัสดุลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ทาง BEST Express จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมแรงเพื่อเอาชนะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

BEST Express Thailand

ช่องทางติดต่อผ่านออนไลน์:

- Facebook: BEST Express Thailand

- Instagram: BEST Express Thailand

- Line Official Account: BEST Express Thailand

- YouTube: BEST Express Thailand

- Twitter: @BESTExpressTH

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BEST EXPRESS ได้ที่:

- Android >>  https://bit.ly/2CPZhMd

- iOS  >>  https://apple.co/2Uy86V7

Call Center: 02-108-8000