ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

“เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ยกระดับมาตรการรับมือป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19”

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ (J&T Express Thailand) เปิดมาตรการรับมือป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามข้อปฏิบัติของรัฐบาลไทย

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจอีกขั้นให้กับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงบุคลากรของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส โดยดำเนินการออกมาตรการสำคัญเพื่อให้บุคลากรพึงปฏิบัติตามดังนี้

  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้านสาขาและในสำนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการล้างมืออย่างถูกวิธี และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส โควิด-19
  • หน้าร้านสาขาทุกพื้นที่ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ต้องจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับผู้มา ใช้บริการและบุคลากร
  • ก่อนเวลาเปิดทำการในทุกๆ วัน ต้องทำความสะอาด ราวจับประตู อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และในบริเวณสำนักงานจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานวันละ 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น ก่อนเข้าทำงานและหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน
  • บุคลากรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องเพิ่มความถี่ในการล้างมือ
  • หากพบบุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที
  • หากพบบุคลากรหรือผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยง หรือเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางบริษัทจะหยุดให้บริการในสาขานั้นๆ เพื่อทำความสะอาด และให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานรับมือ เพื่อให้กระทบการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ น้อยที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์

ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพจาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เพื่อร่วมมือก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน (ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.thaigov.go.th/)

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (J&T Express)

หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งง่าย ปลอดภัย สะดวกทันใจธุรกิจออนไลน์ ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษได้ทาง Social media official account: J&T Express Thailand เว็บไซต์: www.jtexpress.co.th แอปพลิเคชัน: J&T Thailand Call Center: 02-009-5678 พร้อมให้บริการ 24 ชม.