ข่าวประชาสัมพันธ์โลจิสติกส์

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ประกาศนโยบายให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้

-นโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

-บัตรโดยสารที่ทำการซื้อภายในวันที่ 31 มีนาคม สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

-บัตรโดยสารที่ทำการจองแล้วโดยมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้หนึ่งครั้งภายในวันที่ 31 ธันวาคม

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ได้แก่ สายการบินลุฟท์ฮันซ่า สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ สายการบินออสเตรียน บรัสเซลส์แอร์ไลน์ และสายการบินแอร์โดโลมิติ ออกนโยบายให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งครอบคลุมทั้งบัตรโดยสารที่มีการจองไว้แล้วและการจองใหม่ทั่วโลก

นโยบายทั่วไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเลื่อนวันเดินทางออกไป

สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหนึ่งครั้งสำหรับทุกการจองใหม่ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขเดิมของบัตรโดยสารทุกประเภท และมีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้โดยสารสามารถจองเที่ยวบินใหม่โดยเลื่อนวันเดินทางออกไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีการจองไว้แล้ว

นโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินมีผลครอบคลุมทั่วโลก สำหรับบัตรโดยสารที่มีการจองไว้แล้วก่อนวันที่ 5 มีนาคม และมีวันเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้โดยสารสามารถจองวันเดินทางใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขเดิมของบัตรโดยสารทุกประเภท

เงื่อนไขนโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งสองประเภท มีดังนี้ เป็นการเดินทางจากสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางเดิม หากค่าบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้โดยสารต้องทำการชำระค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น และทำการจองใหม่ก่อนวันเดินทางเดิมเท่านั้น สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารทั่วโลก ด้วยนโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมนี้ เพื่อช่วยให้แผนการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์ที่เกิดจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น