ข่าวประชาสัมพันธ์ไลฟ์สไตล์

ภาพข่าว: แสดงความยินดีประธานสมาคมสปาไทยประจำปี 2562

          สมาคมสปาไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีที่ห้องจามจุรี A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่ การพัฒนาธุรกิจสปาให้ก้าวไกลสู่สากล และรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 นอกจากนี้สมาคมได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมสปาไทยใหม่ในปีนี้ โดยมีคุณกรด โรจนเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสปาไทยประจำปี 2562 โดยมี มร. สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และคุณเอิร์ธ สายสว่างร่วมแสดงความยินดี
          บรรยายภาพ (จากซ้าย)
          1. คุณกรด โรจนเสถียร ประธานสมาคมสปาไทย
          2. มร. สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
          3. คุณเอิร์ธ สายสว่าง