ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Mission : Impossible – Fallout Combo Set

          Mission : Impossible - Fallout Combo Set
          ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2561 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

          รายละเอียดโปรโมชั่น
          ชุดที่ 1 : Safe Bucket Set
          ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง + น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว ราคาชุดละ 339 บาท
          จุดเด่นของสินค้า : Safe Popcorn Bucket 64 Oz.
          ชุดที่ 2 : Spin Dial Cup Set
          ประกอบด้วย : ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง + น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว ราคาชุดละ 279 บาท
          จุดเด่นของสินค้า : Spinning Dial Cup 32 Oz. 

          ระยะเวลาจัดจำหน่าย 
          ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2561 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

          สาขาที่จัดจำหน่าย
          โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา