ข่าวประชาสัมพันธ์ไลฟ์สไตล์

อย่าพลาด!! ละครเวที “สมเด็จพระนเรศวร” 6-7lสิงหาคมนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 
         "สมเด็จพระนเรศวร" จัดแสดง ๓ รอบ คือ วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม รอบ ๑๙.๓๐ น. และวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม รอบ ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น.  บัตรราคา ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๘๐๐ / ๕๐๐ ซื้อได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖
บัตร VIP ราคา ๒,๐๐๐ บาท จำหน่ายเฉพาะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร. ๐๘๙ ๘๕๑ ๘๖๑๕ ได้รับของสมนาคุณ DVD บันทึกการแสดง “พระนเศวร” ๑ ชุด มูลค่า ๔๕๐ บาท #
          วสุ แสงสิงแก้ว เป็นพระนเรศวร ปานเกศ ศาตะมาน เป็นมณีจัน
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0818448981 malind