ข่าวประชาสัมพันธ์ไลฟ์สไตล์

SBITO ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบน “ถุงผ้าน้องสตางค์คุงรักษ์โลก….SBITO สบายใจ” ฝีมือน้องจากมูลนิธิออทิสติกไทย

SBITO ชวนสนับสนุนผลงานศิลปะบน “ถุงผ้าน้องสตางค์คุงรักษ์โลก....SBITO สบายใจ” ฝีมือน้องจากมูลนิธิออทิสติกไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนนไลน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย ภูมิใจนำเสนอถุงผ้าน้องสตางค์คุงรักษ์โลก....SBITO สบายใจ โดยมีลวดลายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เน้นความเป็นไทย ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊ก เจดีย์วัดภูเขาทอง ต้นมะพร้าว ทุเรียน และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทย รวมไปถึงภาพสะท้อนภูมิอากาศของเมืองไทยที่อบอุ่น โปร่ง โล่งสบาย ผลงานสร้างสรรค์จากน้องกาญจน์ – นายวีรโชติ เกสรบัว     การเปิดจำหน่าย “ถุงผ้าน้องสตางค์คุงรักษ์โลก....SBITO สบายใจ” นี้ มุ่งเน้นสนับสนุนการนำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก เปรียบเสมือนการบำบัด สร้างแรงบันดาลใจ และท้ายที่สุดเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างอาชีพ รวมถึงสนับสนุนการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม    

ผู้สนใจสามารถหาซื้อ “ถุงผ้าน้องสตางค์คุงรักษ์โลก....SBITO สบายใจ” ได้ในราคาใบละ 350 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) หรือได้ที่ https://www.facebook.com/Sbithaionline  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพแก่มูลนิธิออทิสติกไทย