Warning: apc_store(): GC cache entry 'w3tc_key_www.thaipr.net_0_object_e6ca19a14e535bc22b7983f5b220a901_0' was on gc-list for 3607 seconds in /home/thaipr/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/lib/W3/Cache/Apc.php on line 55
กลุ่มคอมเซเว่น-ไพร์ม มองตลาดโตต่อเนื่องเน้นเจาะเชิงพาณิชย์ | ThaiPR.NET
ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

กลุ่มคอมเซเว่น-ไพร์ม มองตลาดโตต่อเนื่องเน้นเจาะเชิงพาณิชย์

          บานาน่า กรุ๊ป บริษัทในกลุ่มคอมเซเว่น ขยายฐานธุรกิจสวนกระแสเศรษฐกิจ เข้าร่วมทุน "ไพร์ม โซลูชั่น" เจาะตลาดเชิงพาณิชย์ เห็นศักยภาพไอทีโตในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ด้านไพร์ม โซลูชั่น คาดปี 63 โตกว่า 50% รวมทั้งเตรียมวางแผนอนาคตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
          นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7) กล่าวว่า บานาน่า กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตัดสินใจเข้ามาร่วมทุนในบริษัทไพร์ม โซลูชั่น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจในกลุ่มลูกค้าองค์กรให้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ไอทีและเครื่องมือดิจิทัลหลากหลายรูปแบบในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันตามยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับกับการแข่งขัน การตลาดยุคใหม่ และสำคัญที่สุดองค์กรในยุคนี้จะต้องสร้างนวัตกรรม
          "นับว่าเป็นการเสริมพลังของทั้งสองบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น โดยกลุ่มคอมเซเว่นจะมีคู่ค้าที่ช่วยทำตลาดด้านโซลูชั่นทำให้มีโอกาสขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้กว้างขึ้น อีกทั้ง เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการนำเสนอสินค้าไอทีเป็นโซลูชั่น สอดรับกับยุคดิจิทัล และ IoT ในขณะที่ไพร์ม โซลูชั่น จะได้ใช้ศักยภาพของคอมเซเว่นด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอี และอื่นๆ"
          จุดแข็งของคอมเซเว่น จะเกื้อหนุนให้ไพร์ม โซลูชั่น ขยายตลาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด คือ การมีศูนย์บริการทั่วประเทศที่พร้อมจะให้บริการและการสนับสนุนต่อลูกค้าที่มีสาขาทั่วประเทศทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน
          พันธกิจหลักของเรานับจากนี้จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนไพร์ม โซลูชั่น ให้เติบโตยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน
          นายมาดี สุธัมมะ ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ออกแบบและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructure Solution Provider) แบบครบวงจร กล่าวว่า ปี 2563 นับว่าเป็นปีที่ดีมากของบริษัท เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคอมเซเว่น (โดย บมจ.คอมเซเว่น ถือหุ้น บจก. บานาน่า กรุ๊ป ในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ทำให้เรามีโอกาสขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้กว้างขึ้น สามารถรับโครงการขนาดใหญ่ขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งเมื่อผนวกกับจุดแข็งของเราทั้งด้านโซลูชั่นและเซอร์วิส ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอยู่แล้ว จะยิ่งทำให้เราเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
          "ทั้งเงินทุนหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง ยิ่งทำให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ แก้ปัญหาของลูกค้าได้ครบวงจร ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในการร่วมทุนครั้งนี้ และเรามั่นใจว่า จะทำให้ลูกค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน มีความพึงพอใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย"
          การร่วมทุนในครั้งนี้มีสัดส่วนระหว่างไพร์ม โซลูชั่น และ บานาน่า กรุ๊ป ที่ร้อยละ 51:49 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งไพร์ม โซลูชั่น ยังสามารถใช้ทรัพยากรของคอมเซเว่นได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทั่วประเทศ ระบบมาตรฐานในการทำงาน รวมไปถึงกระบวนการการพัฒนาธุรกิจ และการถ่ายโอนองค์ความรู้ต่างๆ
          สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ของไพร์ม โซลูชั่น มีสโลแกนว่า "Happiness and Years of New Challenge" เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบริษัทที่จะก้าวไปสู่ผู้นำอันดับต้นด้าน Professional Solution Integrator อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากความแข็งแกร่งของการร่วมทุน การเพิ่มทุน และกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานจากคอมเซเว่น
          การดำเนินธุรกิจนอกจากการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (Network Infrastructure) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของไพร์ม โซลูชั่นตลอดมาแล้ว นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะรุกหนักในโซลูชั่น Smart Health, Smart Life และ Smart City ที่ไพร์ม โซลูชั่นได้สร้างแพลตฟอร์มหรือแอปต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาควบคู่ไปด้วย โดยวางเป้าหมายผลประกอบการ 500 ล้านบาท สำหรับปี 2563 ซึ่งเติบโตกว่า 50% จากปีก่อน (ปี 2562 มีผลประกอบการ 316 ล้านบาท)
          ไพร์ม โซลูชั่น ก่อตั้งโดย นาย ขจรเกียรติ โคสิตานนท์ นางสาวพัชรา เตมานุวัตร์ และนายมาดี สุธัมมะ ดำเนินธุรกิจมายาวนาน ความสำเร็จตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เกิดจากหัวใจสำคัญคือ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง (Dynamic) ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม ทั้งในเรื่องของการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมีการพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นผสมผสานประสบการณ์ ความสามารถของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าหลัก (Focus Account) โดยเฉพาะภาคราชการซึ่งบริษัทมีความเข้าใจในตลาดนี้เป็นอย่างดี
          นายมาดี เสริมว่า บุคลากรหลายคนทำงานมาตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัท และอีกหลายคนเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่เติบโตขึ้นเป็น Assistant Engineer เพราะเราพร้อมที่จะให้โอกาสบุคลากรภายในขึ้นตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้า โดยมักจะไม่สรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเป็นหัวหน้า ปัจจุบันบุคลากรมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34.46 ปี หากเปรียบเทียบกับช่วงวัยของคนก็นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ จึงเปรียบได้ว่า ไพร์ม โซลูชั่นเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่
          ไพร์ม โซลูชั่น ยึดหลักการบริหารองค์กรในแบบทริปเปิลพี (PPP) คือ People Process Progress หนึ่งในนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรที่นับว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาจึงมีการพัฒนาบุคลากร ให้โอกาสใหม่ๆ สร้างเส้นทางการเติบโตในสายงาน ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปด้วย
          ในปี 2563 มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรจาก 38 คน เป็น 48 คน โดยเพิ่มด้าน System Engineer, Architect Engineer และ Software Developer เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังเตรียมทีมเพื่อทำตลาดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆ จากคอมเซเว่น ตลอดจนเตรียมการขยายไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งจะเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า เวียดนาม
          "ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองขึ้นมาหลายแอป ที่เข้ามาตอบโจทย์การทรานส์ฟอร์มองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มความพร้อมเพื่อรุกตลาดในลักษณะ Turn Key Solution ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2562 จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการทรานฟอร์มธุรกิจของไพร์ม โซลูชั่น ที่ฉายภาพความเป็นผู้นำด้านงานระบบอย่างแท้จริงในฐานะ Professional Solution Integrator" นายมาดี กล่าวถึงเส้นทางธุรกิจที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมในช่วงที่ผ่านมา

          เกี่ยวกับบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
          ไพร์มโซลูชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructure Solution Provider) ที่ให้บริการครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้คนในแวดวงไอทีจำนวนมาก กระทั่ง ไพร์มโซลูชั่น ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านงานระบบอย่างแท้จริงในฐานะ Professional Solution Integrator มีโซลูชั่นที่หลากหลาย สอดรับกับความต้องการของลูกค้าและยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยความยืดหยุ่นของการออกแบบและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและดีที่สุด ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ในงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
          เกี่ยวกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
          บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย ในนาม BaNANA, Studio7, BKK, KingKong Phone, iCare และ Brand shops เช่น Samsung, Oppo, Vivo, Huawei รวมไปถึง True shop by com7
          ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
          - บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด
             ประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์หัวเหว่ย รวมทั้งลงทุนในบริษัทไพร์ม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          - บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
             ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์
          - บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด
             ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการ True shop by com7
          - บริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำกัด
             ประกอบธุรกิจวางแผน จำหน่ายอุปกรณ์ และระบบ IT สำหรับลูกค้าองค์กร