ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการ Thammasat – Nava Nakorn Smart City : Knowledge Sharing Session

          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City: Knowledge Sharing Session โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Harvard University และบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับโครงการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City เป็นความร่วมมือระหว่าง ธรรมศาสตร์ กับ Harvard University และบริษัทเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่รังสิต-นวนคร ให้เป็น Smart City เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย หลังจากนี้ธรรมศาสตร์จะประสานความร่วมมือไปยังรัฐบาล เชิญรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเห็นความสำคัญโครงการนี้มาพูดคุยกัน เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยคาดว่าต้นแบบจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563