ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: ก.ล.ต. มอบของขวัญปีใหม่ผู้ลงทุน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check”

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เปิดตัวแอปพลิเคชัน "SEC Bond Check" เครื่องมือช่วยผู้ลงทุนให้เปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ที่อยู่ระหว่างเสนอขาย โดยสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งอัตราดอกเบี้ย อายุตราสาร และระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่เสนอขายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และยังสามารถเรียกดูเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ AppStore หรือ Play Store

          ระบบปฏิบัติการ IOS ดาวน์โหลดได้จาก AppStore หรือคลิก https://apps.apple.com/th/app/sec-bond-check/id1482589481
          ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดได้จาก Play Store หรือคลิก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.bondmart&hl=th