ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญเข้าร่วมงานชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ฟรี พร้อมรับของที่ระลึก)

          ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (หรือชมรม SOE-D) ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น ๒ อาคาร ๙ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ(ออกบูธ)ของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สู่อนาคตในยุคดิจิทัลตามแนวคิด "How to survive on digital era"
ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/PeXnpnc3StQou4d38 ภายในวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หรือกรณีที่ไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานตามที่กล่าวข้างต้นได้ **ผู้ลงทะเบียนทุกท่านฯ จะได้รับของที่ระลึกจากทางชมรมฯ (เป็นย่ามผ้าขาวม้า จำนวน ๑ ใบ) และมีสิทธิ์ลุ้นรับการจับรางวัลต่างๆ ภายในงานด้วย