ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ Health Tech ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

          นิทรรศการ HEALTH TECH : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของโลกที่นำความรู้และเทคโนโลยีมาตอบสนองวิถีชีวิตที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ผ่านคำถามพื้นฐาน 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง สู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือ การนำมาใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและสังคม
          ร่วมค้นหาคำตอบ และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้ที่ HEALTH TECH EXHIBITION นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ 
          จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 15 ธันวาคม 2562
          ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี สาทร กรุงเทพฯ
          เปิดบริการ อังคาร-เสาร์ (10.00-17.00 น.)
          ปิดทุกวันอาทิตย์จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2XDxfin