ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) และ ซีนาไลส ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SEESET Real-Time Machine Monitoring

          บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VST ECS (Thailand) ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับบริษัท ซีนาไลส จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานออกแบบซอฟต์แวร์และโซลูชันเครือข่ายไอที และปัจจุบันเป็น Independent Software Vendor (ISV) ของบริษัทฯ โดยนายสุรเชษฐ์ สุทธิวิลัย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SEESET Real-Time Machine Monitoring ซึ่งซีนาไลสเป็นผู้พัฒนาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จัดจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรุกตลาด IIoT (Industrial Internet of Things) โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการทำงานผ่านอุปกรณ์ Dell Edge Gateway 5000 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์และโซลูชันให้เกิดเสถียรภาพในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
          อนึ่ง สำหรับ SEESET เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยบันทึกเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างเที่ยงตรง แม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุง ประมวลผล เช่น เพื่อนำมาวางแผนการผลิต, การลดต้นทุนการผลิต, การประเมินผลการทำงาน, การวัดค่า KPI ของพนักงาน, ลดปริมาณการใช้เอกสารและเก็บเอกสารแบบเดิมๆ ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่โปรแกรม ERP และ MRP ก็สามารถพัฒนาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน
          
          เกี่ยวกับวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
          บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบันเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ประเทศฮ่องกง ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 35,000 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาว
          วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีสำนักงานสาขาที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (เมียนมาร์) เซอร์วิสเซส จำกัด และที่ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (กัมพูชา) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ
          ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ได้ที่ www.vstecs.co.th
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2032 9999 ต่อ 1133 หรืออีเมล pr@vstecs.co.th