ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ภาคตลาดทุนร่วมงานเสวนาการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล “IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2562”

          ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2562 โดยงานในครั้งนี้จัดร่วมกับบริษัท เอสเอพี ประเทศไทย จำกัด ภายใต้หัวข้อ "Data Privacy and Digital Transformation" ให้ภาคตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี สุทธิพงศ์ คูหาเสน่ห์ ที่ปรึกษากฎหมายใหญ่ (Counsel) บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีบุคลากรภาคตลาดทุนเข้าร่วมกว่า 400 คน