ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งาน Driving Digitalisation Ecosystems ร่วมจัดโดย Asia IoT depa DELL และ Huawei Technologies

          งาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ได้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อ "Driving Digitalisation Ecosystems in Thailand" ซึ่งสอดคล้องกับการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตัล Thailand 4.0 ที่ภาครัฐได้มีการลงทุนสร้างพื้นฐานด้านโปรแกรมและเครื่องมือ
          ในงานได้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิบัติการและโอกาสต่างๆ ในอนาคตที่ฐานดิจิตอลสามารถมอบให้กับ
องค์กรท้องถิ่น โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานบริการสาธารณะเข้าร่วมงานกว่า 35 ท่าน และได้ร่วมพูดคุยถึงโปรเจคต่างๆ ในโครงการ Internet of Things (IoT) และผลกระทบของการใช้ระบบและฐานดิจิตอลในการดำเนินธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมดิจิตัลเพื่อให้ทันความต้องการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญกับประเทศไทยในการพัฒนาสู่ยุคดิจิตัลภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
          (จากซ้ายไปขวา)
          คุณนิพนธ์ โกมลสุวรรณ Business Director RSA นายมาร์ติน เยตส์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เดลล์ เทคโนโลยี คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Dell EMC ดร.ศุภกร สิทธิชัย รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นายอิลซ่า สุพับโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia IoT Business Platform Hu Jun (Huawei Southern-East Asia IoT Sales) ดร.ณฤต ดวงเครือรติโชติ Senior Marketing Manager IoT Southen East Asia Huawei Technologies Thailand ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน