ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนางานด้านดิจิทัลระหว่างประเทศ

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยรัฐมนตรีดิจิทัลฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงการเน็ตประชารัฐ และการออกกฎหมาย ด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล โครงการ Digital Park ในเขต EEC การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล Cybersecurity และ E-government เป็นต้น ซึ่งไทยยินดีในการส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายอินเดียในกรอบความร่วมมือต่างๆ อย่างเต็มที่ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านดิจิทัลอย่างจริงจัง ไทยและอินเดียจึงได้บรรลุขอตกลงในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัล โดยคาดว่าจะมีการลงนามเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2562
          ด้านนางสุจิตรา ระบุว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของอินเดียเป็นอย่างมาก และปัจจุบันได้มีการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเมืองและชนบท และโครงการ Smart city กว่า 100 เมืองทั่วประเทศ รวมทั้งประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและอินเดีย ในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือมือภายใต้กรอบ BIMSTEC ASEAN ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โครงการ Smart City และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชั้นนำด้านดิจิทัลของอินเดียและรัฐบาลไทย