ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

          นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีนางนิตยา ธนวิริยะกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ / กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
          สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์
          โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th
          Website : https://www.metrosystems.co.th/
          FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/