ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะ ICT ม.มหิดล เชิญอบรมการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          การถ่ายรูปแนว Flat Lay เป็นการถ่ายภาพมุมสูง โดยมีการจัดวางสิ่งของที่ต้องการถ่าย ให้มีองค์ประกอบที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราว ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้จากการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ต่างๆ นิยมใช้แนวการถ่ายแบบ Flat Lay รวมทั้งการโพสต์ลง Instagram หรือ Facebook เพื่อการบอกเล่าเรื่องราว หรือโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเด่น โทร. 095-437-7275 Email : den.tup@mahidol.ac.th หรือดูรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
          แผนที่การเดินทาง ดูได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=pythonprogrammingfordatascience