ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีม !cleartext ภาควิชาวิศวคอม มจธ. ชนะเลิศการแข่งขัน TOT Hackathon 2019

          ทีม !cleartext การรวมตัวกันของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าแข่งขัน TOT Hackathon 2019 การแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรม และบริการใหม่ในรูปแบบ Digital Platform โดยทีม มจธ. ชนะเลิศการแข่งขัน TOT Hackathon 2019 ประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
          ทีม !cleartext ประกอบด้วย นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต นางสาวนฤภร ลี้ศิริวัฒนกุล นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. และนายอานันท์ หมินแดง นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. ได้นำผลงาน Threat Management using Closed Loop Automation เข้าแข่งขันจนสามารถชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
          นายอานันท์ หมินแดง เล่าถึงผลงานนี้ว่า ผลงานนี้จะมีส่วนช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่พักอาศัยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยก็คือปัญหาเครื่องติดไวรัส โทรจัน หรือเครื่องถูกโจมตีจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ งานของเราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้ลดน้อยลง โดยแนวคิดของเราคือ ออกแบบระบบโครงข่ายสื่อสารให้เกิดวงจรการเก็บ (collect), วิเคราะห์ (Analyze) และตรวจจับ (Detect) ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นภัย หากพบการเชื่อมต่อที่เป็นภัยแล้ว ระบบจะออกข้อกำหนด (Policy) เพื่อป้องกันการโจมตีไปให้อุปกรณ์โครงข่ายของผู้ใช้งานอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์โครงข่ายของผู้ใช้งานมีข้อมูลที่ดีเพียงพอสำหรับตัดสินใจว่าการเชื่อมต่อใดเป็นภัยแล้ว ผู้ใช้งานที่ใช้บริการโครงข่ายที่ได้รับการออกแบบจากผลงานของเราก็จะสามารถใช้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          โครงการ TOT Hackathon 2019 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล โดยมีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 20 มหาวิทยาลัย รวม 45 ทีม