ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม “Smart with ICT ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line”

          คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line"  โดยคุณศิริรัตน์  วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท  กรุงเทพฯ
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเด่น  โทร. 095-437-7275 Email : den.tup@mahidol.ac.th  หรือดูรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training