ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่5/2561

          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่5 /2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมพิจารณาวาระเพื่อทราบและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งผ่านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หลังจากนี้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลไม่ให้ถูกโจมตีจากภัยไซเบอร์เป็นอันดับแรก และทุกกระทรวงฯ ควรมีแผนรองรับเร่งด่วน ซึ่งต้องมีการลงทุนในด้าน Network Cyber Security รองรับไว้ด้วย ฉะนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้ดำเนินการตั้งสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ ด้าน พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ควรตระหนักถึงการจะนำมาใช้ต้องแจ้งประชาชน จะต้องมีการยินยอมจากประชาชนอย่างไร การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้จะต้องมีการได้รับการยินยอม และให้เกิดความชัดเจนในการนำไปใช้ พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทุกกระทรวงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง