ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาการประกอบธุรกิจดิจิทัล

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการประกอบธุรกิจดิจิทัล โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เจดีกรุ๊ป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ครบวงจรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่านนวัตกรรม e-learning logistics ของเจดีกรุ๊ปและเจดีเซ็นทรัล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการธุรกิจของไทยมากยิ่งขึ้น