ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า พ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับปรับปรุง หลังยกร่างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ภาคราชการ-เอกชน ร่วมรับฟังอีกครั้ง 19 พ.ย.นี้

          กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า พ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับปรับปรุง หลังยกร่างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ภาคราชการ-เอกชน ร่วมรับฟังอีกครั้ง 19 พ.ย.นี้
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกฯ ด้านความมั่นคง พร้อมด้วยผู้แทนฯ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม MDES 1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นความคืบหน้าภายหลังจากที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประชุมรับฟังความเห็นจากตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดยล่าสุดคณะทำงานได้ยกร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสร็จแล้ว และจะนำร่างเข้าสู่การพิจารณาในคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ..... ที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ตัวแทนจากรัฐบาล หน่วยงานรัฐ เอกชน และตัวแทนสื่อมวลชน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้นจะนำเสนอ ครม. และ สนช.ได้ภายในสิ้นปีนี้