ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “SEAC” นำผู้บริหารองค์กรชั้นนำในไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมนวัตกรรม ด้านการดำเนินธุรกิจ ‘Leading in a Disruptive World รุ่นที่ 3’ ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

          เมื่อเร็วๆ นี้ SEAC (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในระดับประชาคมอาเซียน โดย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหารองค์กรชั้นนำในเมืองไทย อาทิ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย บจ. ไทยน้ำทิพย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 'Leading in a Disruptive World (LDW) รุ่นที่ 3' ไปเรียนรู้โดยตรงจากคณาจารย์อันทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ โปรแกรม LDW 3 ดำเนินการโดย SEAC ร่วมกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD) ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มุ่งอบรมผู้บริหารให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของโลกธุรกิจ ขยายกรอบความคิดให้สามารถเล็งเห็น แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ทันสถานการณ์ พร้อมช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

          คำบรรยายภาพ: (ที่ 3 จากซ้ายในแถวหน้าสุด) นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (SEAC) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารองค์กรที่เข้าร่วมโปรแกรมนวัตกรรมด้านการดำเนินธุรกิจ LDW 3 และศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (ที่ 3 จากขวาในแถวหน้าสุด) มร. เรมอนด์ เลวิท และ (ที่ 2 จากขวาในแถวหลังสุด) มร. ไมเคิล เลอเพ็คช์