ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

AI สำคัญกับยุคดิจิทัลอย่างไร? ทำไมใคร ๆ ถึงก็ใช้ AI? มาแลกเปลี่ยนความรู้กับ Kosuke Sogo CEO บริษัทชั้นนำทางด้านดิจิทัลอย่าง AnyMind Group ในงาน “Goodbye marketing as we know it, hello AI.

          AI สำคัญกับยุคดิจิทัลอย่างไร? ทำไมใคร ๆ ถึงก็ใช้ AI? มาแลกเปลี่ยนความรู้กับ Kosuke Sogo CEO บริษัทชั้นนำทางด้านดิจิทัลอย่าง AnyMind Group ในงาน "Goodbye marketing as we know it, hello AI."
          สำรองที่นั่งได้แล้วที่ >>https://goo.gl/K4fGtH

          AnyMind Group เป็นหนึ่งใน บริษัท เทคโนโลยี AI ที่เติบโตเร็วที่สุด อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ช่วยหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพให้กับธุรกิจทั้งหลายสามารถขับเคลื่อนและโดดเด่นในด้านการทำโฆษณาออนไลน์, ธุรกิจ, Influencer จนถึงการจัดหาบุคลากรในองค์กร