ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: CAT เสริมศักยภาพด้านไอทีให้กับลูกค้า ด้วยหลักสูตร “Big Data Analytics”

          ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรม "Click CAT" ครั้งล่าสุดกับหลักสูตร "Big Data Analytics" ที่ CAT จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าบริการสื่อสารข้อมูล ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร ในการเพิ่มมูลค่าของข้อมูล เพื่อโอกาสที่เหนือกว่า โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มเปี่ยมและเป็นกันเอง โดยมีคุณอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน