ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายครอบคลุมทั่วสถาบัน

          กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายครอบคลุมทั่วสถาบัน มุ่งเสริมศักยภาพเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษา
 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพรรณอธิการบดี (ที่สองจากซ้าย)และดร.สมภพรอดอัมพรผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์(ซ้าย)ร่วมกับกลุ่มทรูโดย นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา(ที่สองจากขวา)และนายนนท์อิงคุทานนท์ผู้จัดการทั่วไป(ขวา)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพิ่มคุณภาพสัญญาณพร้อมขยายพื้นที่WiFiเพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาอาจารย์ ตลอดจนบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายWiFi by True Move H ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด