ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

หัวเว่ย เผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3 ของปี 2563

หัวเว่ย แถลงผลประกอบการสำหรับช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งสามารถทำรายได้กว่า 671,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 8%[1] นับว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดสามไตรมาสแรกของปี 2563 ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อโลกต้องประสบปัญหาโควิด-19 ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของหัวเว่ยต้องพบกับแรงกดดันมหาศาล เช่นเดียวกับสายการผลิตและกระบวนการดำเนินงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเสาะหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถสานต่อธุรกิจและเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ตามความมุ่งมั่นและหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา

ทั้งนี้ หัวเว่ยจะมุ่งใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ICT เช่น AI, Cloud, 5G, และการประมวลผลคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโซลูชันสำหรับรองรับการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ (Scenario-based solutions) พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม และเสริมสร้างคุณค่าของโครงข่าย 5G ร่วมกับพันธมิตรของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจองค์กรให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการและปกครองในภาพรวม

เทคโนโลยี ICT ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมชีวิตวิถีใหม่ และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน หัวเว่ยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งในอุตสาหกรรม ICT จำเป็นจะต้องพึ่งพาความร่วมมือแบบเปิดกว้างและความไว้วางใจระหว่างกันตลอดทั้งภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก หัวเว่ยจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกรายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และดึงประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT เพื่อสร้างคุณค่าที่ดียิ่งกว่าเดิมให้กับลูกค้า แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอยู่ในขณะนี้ก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงสานต่อการสนับสนุนในด้านการรับมือโรคระบาด การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

[1] ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยในที่นี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบทางบัญชี ที่ใช้วิธีรวบรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปลายเดือนกันยายน 2563 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 6.8101 หยวน (ที่มา: หน่วยงานภายนอก)

เกี่ยวกับหัวเว่ย 
หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของ หัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด   

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

ติดตามเราได้ที่ 
http://www.linkedin.com/company/Huawei  
http://www.twitter.com/Huawei  
http://www.facebook.com/HuaweiTechTH  
http://www.youtube.com/Huawei