ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

แคมป์อบรม Coding Kids Camp เสริมพัฒนาการเด็กรู้จักคิดเชิงระบบด้วยเทคโนโลยี

INET จับมือ Baby Sensory Thailand ร่วมคิดค้นหลักสูตรพัฒนาเด็กอายุ 7 – 10 ปี เน้นรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ คิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบง่ายๆ ผ่าน "แคมป์อบรม Coding Kids Camp"

Baby Sensory Thailand เป็นสถาบันที่พกประสบการณ์และชื่อเสียงด้านการเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจนถึงเด็กโตมาเต็มกระเป๋า เน้นกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการทางประสาทสัมผัสให้เด็กๆ ได้มองดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น มือสัมผัส ลิ้นชิมรส ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการสั่งการจากสมองของเด็กๆ นั่นเอง ถ้าสมองได้ทำงานบ่อยๆ ก็จะมีการสร้างระบบกลไก การทำงานที่ดีส่งผลให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เข้าใจและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

INET เป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซ็นเซอร์แบบง่าย เน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างสนุกสนานในแบบ Learn & Play และได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

ด้วยความเชี่ยวชาญของ INET และ Baby Sensory Thailand จึงได้จัด "แคมป์อบรม Coding Kids Camp" หลักสูตรโค้ดดิ้งต่อยอดอนาคตที่ออกแบบจาก NECTEC เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุ 7 – 10 ปี เพื่อฝึกการวางแผนอย่างเป็นระบบ ฝึกการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สนุกกับการเรียนผ่านการทดลองและลงมือทำ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องเรียน 4 วัน เปิดอบรมเพียง 2 รุ่นเท่านั้นและรับจำนวนจำกัด

รุ่นแรก : เรียน วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่สอง : เรียน วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Baby Sensory Thailand สาขา เกษตรนวมินทร์-รามอินทรา (รามอินทรา14 ซ.มัยลาภ)
โทร. 094-493-9918
Line: @babysensorythai