ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวด ภายใต้หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

หัวข้อข่าว: ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมส่งผลงานประกวด ภายใต้หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมส่งผลงานประกวด ภายใต้หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เพื่อให้พัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการ์ตูน คาแรคเตอร์ Character & Content Digital Content ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Disruptive Industry) รวมถึงมีกลไกส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม    

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ http://gyucreative.com/registration-digital-your-life/