ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ดีอีเอส เร่งหารือหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาแอปพลิเคชั่นติดตามตัวคนต่างชาติ ป้องกันโควิด-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่นติดตามตัวคนต่างชาติที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯร่วมประชุม  ในการนี้ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กรมการกงสุล  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานประสานงานกลาง ศบค.  บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และบริษัท กสท.โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563