ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว : ดีอีเอส ถกแนวคิด-กรอบมาตรฐาน ข้อกำหนดขั้นต่ำ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นัดแรก

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมผู้แทน เช้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพธอ. เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการรชุดดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการทำงานของคณะกรรมการ และพิจารณาแนวคิดการกำหนดกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เพื่อยกระดับการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กำหนด