ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ผู้ตรวจราชการดีอีเอส เดินสายติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐหลายพื้นที่ ใน จ.อุทัยธานี

นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหารือเกี่ยวกับแนวคิดการนำดิจิทัลมาช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีนางสาวชนากานต์ นิลกนิษฐ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคมร่วมด้วย

จากนั้นคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ จุดบริการ Wi-Fi หมู่ ๗ ตำบลเนินแจง หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งจุดแรกตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนทำให้มีเด็กนักเรียนมาใช้บริการอยู่เป็นประจำ อึกทั้งประชาชนในพื้นที่เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตจึงได้มีการดำเนินการขอติดตั้งเพื่อใช้งานในบ้านของตนเอง  ส่วนจุดให้บริการ WI-FI บ้านเขาพะแวงเหนือ มีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมออยู่เป็นประจำ และประชาชนในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ไม่คุ้มค่า ผู้ตรวจราชการฯ จึงได้เสนอแนะให้ปลัด อบต. ประสานกับอุตุนิยมวิทยาจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชนจากอินเทอร์เน็ต เช่น การดูข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น