ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ศบค.เผยยอดผู้ใช้ไทยชนะ 37 ล้านคน วอนประชาชนหมั่นเช็คอิน-เช็คเอาท์ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้งาน ไทยชนะ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น.ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้งานสะสม 37,078,364 คน จำนวนกิจการ/ร้านค้าลงทะเบียนสะสม 274,887  ร้าน  ดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชั่น 767,341  ซึงมีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ คิดเป็น 52.4% สำหรับแนวทางการดำเนินงาน หากพบผู้ติดเชื้อ เมื่อกรมควบคุมโรคตรวจพบผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคกำหนดแนวทางปฏิบัติตัว และ แจ้ง “ไทยชนะ” จากนั้นไทยชนะ ระบุผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อ ที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ ไทยชนะ ส่ง SMS แจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อภายใน 5 ชั่วโมง ดังปรากฎจากผลลัพธ์ของไทยชนะ กรณี อียิปต์ ระยะเวลาการดำเนินการและแจ้งเตือน จ. ระยอง จำนวน 394 หมายเลข  จึงขอฝากประชาชนทุกคน  เช็คอิน    เช็คเอาท์   ประเมินร้าน ในทุกสถานที่เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019