ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)รับเกียรติจาก อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจสอบระบบไอที

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ได้จัดให้มีการอบรมกึ่งปฏิบัติการในการพัฒนศักยภาพบุคลากรของสำนักงานในเรื่องการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์