ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

คณะบัญชี ศรีปทุม จัดอบรม “การตรวจสอบบัญชีโดยเทคโนโลยีในยุค New Normal” โดย อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหัวข้อ การตรวจสอบบัญชีโดยเทคโนโลยีในยุค New Normal

โดย อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด